Harmony Clean Flat Responsive WordPress Blog Theme

XVIII. YÜZYILDA KLASİK TÜRK ŞİİRİ

12:13 Roronoa Zoro'nun Karısı 0 Comments Category :

18. yüzyıl şair kadrosu bakımından klasik edebiyatın en zengin olduğu devresidir. 18. yüzyılda, şiirlerinde Necib mahlasını kullanan Sultan III. Ahmed ve İlhami mahlasıyla şiirler yazan III. Selim, edebi ve kültürel gelişime çok önem vermişler, etraflarında kültür muhitleri oluşturmuşlarıdır. 18. yüzyıl klasik Türk şiirinin en önemli şairleri Nedim ve Şeyh Galib bu iki padişah döneminde yetişmiştir.


17. yüzyıl klasik Türk şiirine yön veren Mahalli üslup, Hikemi üslup Sebk-i Hindi'nin 18. yüzyıl klasik Türk şiirine etkilerinin devam ettiği görülmüştür. 18. yüzyılda Mahalli üslubun en önemli temsilcisi Nedim'dir. "Nedimane" adı verilen kendine has üslubuyla Nedim, neşeli ve coşkun gazelleriyle ve günlük hayatın sahnelerini canlı bir şekilde yansıttığı kasideleriyle 18. yüzyıla damgasını vurmuştur. Hayattan alınan zevk ve coşkunluk, Lale Devri şairi Nedim'in şiirlerinin vazgeçilmezi olmuştur. Nedim, yaşadığı dönemde üstat olarak kabul edilmesinin yanında kendinden sonraki şairleri de derinden etkilemiştir. Özellikle bu yüzyıl şairlerinden İzzet Ali Paşa sıkı bir Nedim takipçisidir. Nedim ile birlikte mahalli hayatı bütün çıplaklığıyla eserlerine yansıtan Enderunlu Fazıl, özellikle Hubanname ve Zenanname'de özgün konuların arayışı içinde olmuştur.

18. yüzyılda Koca Ragıb Paşa, Seyyid Vehbi, Sünbülzade Vehbi ve Fıtnat Hanım'ın Nabi ile özdeşleşen üslubun etkisinde oldukları görülmektedir. Bu yüzyılın Nedim ile birlikte diğer zirve ismi Şeyh Galib'dir. İlham kaynağı Mevlana'nın Mesnevi'si olan Şeyh Galib, Sebk-i Hindi'nin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisidir. Divanı ile birlikte Hüsn ü Aşk mesnevisi onu zirveye taşımız, Şeyh Galib klasik Türk şiirinin son temsilcisi olarak kabul edilmiştir.


Divan şairleri, bu yüzyılda sosyal hayat unsurlarını, konuşma diline ait kelimeleri şiirde bilinçli olarak kullanmışlardır. 18. yüzyılda en çok rağbet gören nazım şekli "gazel" olmakla birlikte, divan şairlerinin müşterek gazel yazmaya da rağbet ettikleri görülmüştür.


Gazelle birlikte, şarkı da 18. yüzyılda iyice yaygınlaşmıştır. Şarkının en güzel örneklerini Nedim vermiştir. Bu yüzyılda Nedim'in dışında Şeyh Galib ve Enderunlu Fazıl gibi şairler de şarkı yazmıştır. 18. yüzyıl klasik Türk şiirinin özelliklerinden biri de, bu dönemde yaşayan şairlerin Baki, Fuzuli, Şeyhülislam Yahya, Sabit, Nabi ve Nef'i gibi geçmiş yüzyıl şairlerine nazireler yazarak "nazire edebiyatı"nı meydana getirmiş olmalarıdır.

RELATED POSTS

0 yorum